top of page

Run Training(kontynuacja)

Price   services:

Book a date!

Treningi indywidualne na podstawie badania Run Fitting

Treningi są przeznaczone dla osób które ukończyły badanie Run Fitting. Program usprawniania jest podzielony na 3 fazy. Każda faza trwa około 4-5 tygodni. Zalecamy aby treningi były realizowane minimum 1 raz w tygodniu, najlepiej 2 razy w tygodniu.

Podczas pierwszej fazy usprawniania realizujemy podstawowe ćwiczenia funkcjonalne oraz ćwiczenia precyzyjne. Celem fazy pierwszej jest opanowanie podstawowych wzorców ruchowych, a także poprawa najsłabszych punktów poprzez realizowanie ćwiczeń prezyzyjnych(twoje ograniczenia).

Podczas drugiej fazy usprawniania nadal realizujemy podstawowe ćwiczenia funkcjonalne oraz ćwiczenia precyzyjne. Celem fazy drugiej jest opanowanie i nauka czucia ciała w przestrzeni, a także angażowania odpowiednich partii mięśniowych w stosownym czasie(timing mięśniowy).

Podczas ostatniej fazy usprawniania utrwalamy nabyte umiejętności i przekładamy je na odpowiedni ruch biegowy. Ćwiczenia są bardzo zróżnicowane i zależą od dotychczasowych postępów. Ćwiczenia charakteryzują się dużą zmiennością ale jednocześnie dają sporo satysfakcji, bo ujawniają nasz dotychczasowy progres

How to find us?

  1. Wejdź przez główną bramę(większą)

  2. Wpisz kod 91&3575

  3. Idź prosto

  4. Po prawej stronie druga klatka(numer IX)

  5. Wpisz kod 91&3575

  6. Jesteśmy na parterze

bottom of page