top of page

Regulamin abonamentów

1.Zajęcia odbywają się w gabinecie Feel it Therapy w Warszawie pod adresem aleje Jerozolimskie 87.

2.Zapisy odbywają się w recepcji, telefonicznie pod nr. 609-505-600, lub on-line na www.feelit-therapy.pl 

3.Na treningu obowiązuje strój sportowy, nie krępujący ruchów. Ćwiczenia wykonywane są na boso. 

4.Abonament Premium daje dostęp do:

*Dwóch wizyt w miesiącu przez okres 12 miesięcy: fizjoterapia/masaże lub treningi

*Zniżki 10% na Run i Swim Fitting

*Zniżki na wkładki 10%

Koszt każdej dodatkowej wizyty wynosi 130 zł

5.Abonament Podstawowy daje dostęp do:

*Jednej wizyty w miesiącu przez okres 12 miesięcy : fizjoterapia/masaż lub trening

*Koszt każdej dodatkowej wizyty wynosi 140 zł

*Ważność pakietu jest liczona od dnia zakupu.

6. W obydwu opcjach abonamentowych istnieje możliwość zawieszenia trwania abonamentu na 30dni,

co wydłuża czas jego trwania o ten okres

7. Klient, który nie wykorzystał wizyt przewidzianych na dany miesiąc, traci prawo do odbycia niewykorzystanych zajęć; zgodnie z            regulaminem, Feel it Therapy nie jest zobowiązane zwracać klientowi opłaty za niewykorzystane zajęcia. Niewykorzystane wizyty,

nie kumulują się. 

8.Trener/Fizjoterapeuta ma obowiązek rozpocząć wizytę punktualnie. W przypadku spóźnienia trener/fizjoterapeuta ma obowiązek zrealizować zajęcia w pełnym wymiarze czasu, .  

9.Klient ma obowiązek pojawić się na wizycie, punktualnie. W przypadku spóźnienia, czas wizyty może zostać skrócony o czas spóźnienia klienta.

10.Klient może odwołać zarezerwowaną wizytę osobiście lub telefonicznie, najpóźniej 24 godziny przed datą wizyty.

11.Jeśli klient nie przyjdzie na wizytę, nie odwołując jej w wyznaczonym czasie, wizytę uznaje się za przeprowadzoną.  

12.Klient jest zobowiązany do poinformowania trenera/fizjoterapeuty o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych,

celem dopasowania rodzaju ćwiczeń oraz ich intensywności do stanu zdrowia ćwiczącego.  

13.W przypadku ujawnienia się dolegliwości klienta podczas Treningu, trener ma prawo wstrzymać prowadzenie treningu i poprosić klienta o konsultację lekarską oraz dostarczenie stosownego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania

tego typu aktywności fizycznej, w przeciwnym razie może odmówić dalszego prowadzenia treningu.

14.Feel it therapy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie klienta, w szczególności za urazy oraz powikłania zdrowotne, jeżeli nie wynikają one z ich winy.

15. Z abonamentu nie mogą korzystać inne osoby.

Regulamin pakietu 5 wizyt

 1. Zajęcia odbywają się w gabinecie Feel it Therapy w Warszawie pod adresem aleje Jerozolimskie 87.

 2. Zapisy odbywają się w recepcji, lub telefonicznie pod nr. 609-505-600. 

 3. Na treningu obowiązuje strój sportowy, nie krępujący ruchów. Ćwiczenia wykonywane są na boso. 

 4. Proporcje fizjoterapii do treningu medycznego są dobierane indywidualnie.

 5. W trakcie trwania pakietu, istnieje możliwość zmiany proporcji fizjoterapii do treningu medycznego, w zależności od zapotrzebowania oraz od preferencji klienta.

 6. Termin wykorzystania pakietów jest wynosi 3 miesiące*

*Ważność pakietu jest liczona od dnia pierwszych zajęć, opłaty dokonuje się w recepcji gabinetu.

 1. Klient, który nie wykorzystał Pakietu w przewidzianym dla niego terminie traci prawo do odbycia niewykorzystanych zajęć; zgodnie z regulaminem, Feel it Therapy nie jest zobowiązane zwracać klientowu opłaty za nieykorzystane w terminie zajęcia.  

 2. Trener/Fizjoterapeuta ma obowiązek rozpocząć wizytę punktualnie. W przypadku spóźnienia trener/fizjoterapeuta ma obowiązek zrealizować zajęcia w pełnym wymiarze czasu, .  

 3. Klient ma obowiązek pojawić się na wizycie, punktualnie. W przypadku spóźnienia, czas wizyty może zostać skrócony o czas spóźnienia klienta.

 4. Klient może odwołać zarezerwowaną wizytę osobiście lub telefonicznie, najpóźniej 24 godziny przed datą wizyty.

 5. Jeśli klient nie przyjdzie na wizytę, nie odwołując jej w wyznaczonym czasie, wizytę uznaje się za przeprowadzoną.  

 6. Klient jest zobowiązany do poinformowania trenera/fizjoterapeuty o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, celem dopasowania rodzaju ćwiczeń oraz ich intensywności do stanu zdrowia ćwiczącego.  

 7. W przypadku ujawnienia się dolegliwości klienta podczas Treningu, trener ma prawo wstrzymać prowadzenie treningu i poprosić klienta o konsultację lekarską oraz dostarczenie stosownego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania tego typu aktywności fizycznej, w przeciwnym razie może odmówić dalszego prowadzenia treningów. Następuje wówczas rozliczenie odbytych treningów i zwrot równowartości niewykorzystanych treningów na voucher podarunkowy , ważny przez okres 3 miesięcy od daty wystawienia. 

 8. Feel it therapy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie klienta, w szczególności za urazy oraz powikłania zdrowotne, jeżeli nie wynikają one z ich winy. 

 9. Z pakietu nie mogą korzystać inne osoby.

bottom of page