top of page

Polityka prywatności

Serwisu feelit-therapy.pl

Informacje ogólne

 1. Administratorem Serwisu pod adresem feelit-therapy.pl i Administratorem danych osobowych jest Feel it Paweł Wieczorek, adres: Zielonki Wieś, Warszawska 353 05-082, Stare Babice, posiadający numer NIP: 1181937230, adres email: biuro@feel-it.pl

 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:
  a. dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje oraz podane w komunikacji telefonicznej lub e-mailowej;
  b. zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”);
  c. gromadzenie logów serwera www, parametry połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

 3. Administrator w niniejszej Polityce informuje również o przetwarzaniu danych poza Serwisem a związanym z prowadzoną przez niego działalnością.

 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używamy m.in. bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).

Jak przetwarzamy dane osobowe

 1. Zbieramy wyłącznie informacje podane dobrowolnie.

 2. Usługi i przesyłanie informacji lub powiadomień, założenie konta w Serwisie
  W Serwisie użytkownik może zapisać się na Konsultacje Online, Warsztat online, Webinar lub Usługę Stacjonarną („Usługi”). Do zapisu niezbędne jest podanie danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, a do połączenia się poprzez wideokonferencję pseudonimu i adresu e-mail lub służbowego adresu e-mail w przypadku osób korzystających z Usług na podstawie umowy zawartej przez Usługodawcę i Organizację w rozumieniu postanowień Regulaminu.

 

Dane przekazane nam w formularzu rejestracji na Usługę przetwarzamy na podstawie niezbędności dla zawarcia i wykonywania umowy.

 

Dane podane przez Użytkownika Serwisu w celu zapisu na Usługę możemy także przetwarzać w celu prowadzenia marketingu usług własnych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub udzielonej zgody w zakresie przesyłania informacji handlowych oraz w celu przesyłania powiadomień o wybranych przez Użytkownika Usługach.

 

Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisu na Usługę i jej wykonania.

 

Przechowujemy te dane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń plus 6 miesięcy.

 

Dane te możemy przekazywać jedynie podmiotom świadczącym dla nas usługi niezbędne do świadczenia i rozliczenia Usług oraz marketingu usług własnych i przesyłania powiadomień, w tym usługi informatyczne, marketingowe, księgowe.

 

Konsultacje Online odbywają się poprzez platformę do wideokonferencji w postaci Skype lub Google Meet lub MS Teams lub innej wskazanej przez Usługodawcę. Użytkownik zapisując się na Konsultację Online wyraża zgodę na używanie wskazanej przez Usługodawcę platformy do wideokonferencji jako komunikatora używanego dla świadczenia Konsultacji Online. W przypadku przekazywania danych poza obszar EOG Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i stosuje standardowe klauzule umowne, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

 

Na tych samych zasadach przetwarzane są również dane Użytkownika podane w celu założenia konta w Serwisie.

 

 

 

Komunikacja mailowa, telefoniczna i za pośrednictwem poczty:

Dane przekazane nam w ramach komunikacji telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego celu w postaci komunikacji lub wynikającym z treści korespondencji.

Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub prowadzenia komunikacji.

Przechowujemy te dane przez okres trwania komunikacji, a po tym czasie możemy je również przechowywać przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń plus 6 miesięcy

Dane te możemy przekazywać jedynie podmiotom świadczącym dla nas usługi niezbędne do prowadzenia komunikacji, w tym usługi informatyczne i marketingowe.

Warsztaty online i webinary:
 

Dane przekazane nam przy zapisie na wydarzenie online w postaci Warsztatu online lub Webinaru przetwarzamy w celu zapisu na nie i ich organizacji na podstawie niezbędności dla wykonania umowy realizacji wydarzenia online.

 

Na podany adres email Administrator będzie wysyłać też materiały z tych wydarzeń, jeśli takie powstaną i powiadomienia o bieżących i nadchodzących wydarzeniach online – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, przez czas organizowania przez Administratora wydarzeń online, a także w najbliższym czasie po zakończeniu wydarzenia.

 

W każdej chwili Uczestnik wydarzenia może zgłosić sprzeciw wobec tego przetwarzania przesyłając wiadomość mailową na adres biuro@feel-it.pl

 

Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zapisu na wydarzenie online.

 

Dane podane do zapisu przechowujemy przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń plus 6 miesięcy.

 

Możemy przekazywać te dane podmiotom, świadczącym dla nas usługi niezbędne do organizacji i promocji wydarzeń online.

Warsztaty online odbywają się poprzez platformę do wideokonferencji w postaci Skype lub Google Meets lub MS Teams lub innej wskazanej przez Usługodawcę. Użytkownik zapisując się na Warsztat online wyraża zgodę na używanie wskazanej przez Usługodawcę platformy do wideokonferencji jako komunikatora używanego dla świadczenia Warsztatu online.

 

Webinary odbywają się przy użyciu narzędzia w postaci platformy do wideokonferencji w postaci Click Meeting lub innej wskazanej przez Usługodawcę. Użytkownik zapisując się na Webinar wyraża zgodę na używanie wskazanej przez Usługodawcę platformy do wideokonferencji jako komunikatora dla świadczenia Webinaru.

 

W przypadku przekazywania danych poza obszar EOG Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i stosuje standardowe klauzule umowne, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

 

Komunikacja w social mediach

Dane użytkowników, którzy wchodzą z nami w interakcję na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, Linkedin) poprzez polubienie strony, zareagowanie na publikowane przez nas posty, udostępnienia postów, dodawanie komentarzy, wysyłanie wiadomości na pośrednictwem prowadzonego przez nas konta lub dodanie się do wydarzenia przetwarzamy w następujący sposób:

poprzez interakcje możemy mieć dostęp do imienia i nazwiska, wizerunku, profilu publicznego oraz innych informacji, jakie Użytkownik przekaże nam w wiadomości lub komentarzu.

Podstawą przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes administratora w celu komunikacji z użytkownikami oraz analizy tej komunikacji.

Podanie danych w tym celu jest dobrowolne.

Dane te przetwarzamy jedynie przez okres niezbędny do komunikacji z użytkownikami, analizy tej komunikacji oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane te możemy przekazywać jedynie podmiotom świadczącym dla nas usługi niezbędne do prowadzenia komunikacji, w tym usługi informatyczne i marketingowe.

W przypadku przekazywania danych poza obszar EOG Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i stosuje standardowe klauzule umowne, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

Informacja o plikach cookies i tworzeniu profilu użytkownika

W serwisie korzystamy z plików cookies.

 

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   

 2. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  a. tworzenia statystyk i prowadzenia analityki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

   

 3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. W Serwisie istnieje również możliwość wyłączenia funkcji cookies po rozwinięciu paska z informacjami o cookies na dole strony Serwisu.
   

 4. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

Twoje Prawa

 1. Wszelkie dane osobowe przetwarzamy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, RODO) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
   

 2. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych adekwatne do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczamy dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.

 3. W stosunku do wszystkich przekazanych nam danych osobowych masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia tych danych i wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail: biuro@feel-it.pl

bottom of page